Menu Menu
Slovenská verzia Deutsch version
Časť videoklipu Rock me Amadeus sa točila vo Schwarzenberskom paláciRaumplan
Raumplan Übersicht der Veranstaltungsršume Raumplan
Raumplan †bersicht der Veranstaltungsr<thorn>ume †bersicht der Veranstaltungsr<thorn>ume Raumplan Raumplan †bersicht der Veranstaltungsr<thorn>ume Raumplan
Raumplan †bersicht der Veranstaltungsr<thorn>ume †bersicht der Veranstaltungsr<thorn>ume
Raumplan
Raumplan Raumplan
Raumplan
Raumplan
Raumplan

Schwarzenberský palác, postavený v.r. 1697-1714 podľa návrhu J.L. von Hildebrandta (na záhradnej časti spolupracoval J. E. Fischer z Erlachu). Z vnútorných priestorov je najzaujímavejšia sála s kupolou (Kuppelsaal), postavená v rokoch 1723-28 J. B. Fischerom z Erlachu. R. 1751 dokončil dielo A. Altomonte, ktorý navrhol jazdeckú školu a Oranžériu, a L. Mattielli, ktorý v záhrade umiestnil svoje plastiky. Dnes je v paláci luxusný hotel.
Hotel v paláci Schwarzenberg

Der Kuppelsaal

Najpodstatnejšia časti videoklipu sa odohrávajú v sále s kupolu.

Tu sa otvára cesta k ľavému a pravému krídlu paláca i cez terasu priamo do Schwarzenberského súkromného parku.

ukážka videoklipu
Späť na spojené s FalcomMoja zbierka Návštevná kniha Emotional (2002)