Menu Menu
Slovenská verzia Deutsch version


New Wave / nová vlna

Na punkové hnutie nadviazala nová vlna. Vychádzala z punkových a regae koreňov a delila sa na vlnu horúcu a studenú. Géniom novej horúcej vlny bol Elvis Costelo horko ironický citlivý, zabalený do image post 60. Ďalšími predstaviteľmi boli B 52, Joe Jackson kombinujúci iróniu so zlosťou a dôležitý Police hrajúci punk a regae strihnuté jazzom. Táto skupina je obzvlášť dôležitá. Na basu v nej hrá nejaký Sting. Predstaviteľmi studenej vlny sú OMD, rockové automaty Devo, Human League, depresívne smutní Joy Division a intelektuálne umelecký punk XTC. Medzi významných predstaviteľov novej vlny patrili aj Ultravox a množstvo kapiel hrajúcich predtým punk, napríklad Stranglers.

Komerčnejšia verzia novej vlny zasiahla aj Nemecko, Neue Deutsche Welle (nová nemecká vlna, často skrátené NDW). Novú vlnu v Nemecku predstavovala Nena a skupina Trio a v Rakúsku kde bol Falco. Hlavné strediská NDW boli Berlín, Düsseldorf, Hamburg a Hannover, Frankfurt, Mainz a Viedeň (Rakúsko). Medzi ďalších predstaviteľov NDW ešte patria: Ideal, Geier Sturzflug, Hubert Kah, Peter Schilling, UKW, Joachim Witt...Späť na spojené s FalcomMoja zbierka Návštevná kniha Emotional (2002)