Dátum vydania: 18.05 2006
Náklad: 800.000 ks
Technika tlače: kombinovaná
Návrh: Peter Konkolits
Spracovanie: Thomas Schmiedt
Typ: Mimoriadna poštová známka

0,55 EUR

Obálky k tejto známke:
FDC 1 Falco
FDC 2 Falco

Falcova poštová známka je vydaná! V marci 1994 čakalo veľa fanúšikov pred a v Moulin Rouge vo Viedni, či teda k prezentácii svojej známky príde alebo nie. Falco neprišiel. Dvanásť rokov neskôr prišla pošta k nemu. Vo štvrtok bol prvý deň druhej Falcovej poštovej známky, s motívom "Rock me Amadeus" na Viedenskom Centrálnom cintoríne bol založený zvláštny poštový úrad. Hodnote je 0,55 Euro (list a pohľadnica) bola produkovaná v náklade 800.000 kusov. Súbežne s zvláštnym poštovým úradom bola známka prezentovaná na tlačovej konferencii v zámku Neugebäude, "Predchodca" Schönbrunnu, hneď oproti Zentralfriedhof.

Zdroj: Networld.at