Menu Menu
Slovenská verzia Deutsch version











DIE AUTORISIERTE BIOGRAPHIE DES SUPERSTARS
Peter Lanz
208 strán
© 1986 Nemecko (Bastei-Lübbe ISBN 3-404-61009-7)






Späť na Podrobnú albumovú diskografiu



Moja zbierka Návštevná kniha Emotional (2002)