Menu Menu
Slovenská verzia Deutsch versionPRIVACY FALCO
Herwig Hohenecker
192 strán
© 1998 Rakúsko (Verlag, Edition Falco/Schiller Wien, ISBN 3-9500897-0-5)


Späť na Podrobnú albumovú diskografiuMoja zbierka Návštevná kniha Emotional (2002)