Menu Menu
Slovenská verzia Deutsch versionDas NDW Lexikon
Christian Graf
300 strán
© 2003 Nemecko (ISBN 3-89602-529-5)

Siehe Seiten 83 - 88 inkl. Fotos


Späť na Podrobnú albumovú diskografiuMoja zbierka Návštevná kniha Emotional (2002)