Read A Book
Čítaj knihu
Lyrics: M.D. Clinic, FALCO, Music A.C. DeRouge/G. Mende; Published by Libraphone MV/Edition Falkenhorst
Z orginálu preložil do češtiny: Josef Falkenflug, do slovenčiny preložil Smeke Dosahujeme lásky.

Keby som mal jedno akékoľvek želanie,
prial by som si, aby sme si rozumeli,
všetky tiene nechali za sebou,
aby sme pred sebou videli len biele svetlo.

Žiadnu nenávisť, žiadny boj, lámanie srdca,
neprajem si viac žiadne problémy,
tu nieje nič ďalšie, o čom hovoriť,
tu nezostáva nič iného než sa rozhodnúť
práve teraz čítať knihu.
Tak čítaj knihu o láske – dosahujeme lásku,
čítaj knihu, čítaj knihu o láske.

A keby som mal jedno akékoľvek želanie,
želal by som si, aby som rozumel,
( čo sa stalo s našou láskou? )
aby sme pred sebou videli len biele svetlo.

A keby sme mali práve teraz byť spolu,
mohli by sme cítiť teplo a blízkosť,
všetko čo potrebujeme, sme len my dvaja,
aby sme ukázali svetu, že sme sa rozhodli
čítať knihu,
čítať knihu o láske – dosahujeme lásku,
čítať knihu, čítať knihu o láske.

Pozri sa na včerajšok,
tuším, že vieš,
že si tu zostala,
aby si čítala knihu, čítala knihu o láske – dosahujeme lásku.
Hej! Čítaj knihu!

Čítaj knihu, čítaj knihu o láske.
Čítaj knihu, tak čítaj knihu o láske – dosahujeme lásku.
Čítaj knihu, čítaj knihu o láske.
Čítaj knihu, tak čítaj knihu o láske – dosahujeme lásku.
Čítaj knihu, čítaj knihu o láske.Späť na texty piesni
Moja zbierka